TÜROFED Hakkında

 
ÇUKTOB (Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği) Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerindeki Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, turistik tesisleri bünyesinde toplayan bir sivil toplum örgütü olarak, 1991 yılında kuruldu.
 
ÇUKTOB; Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerindeki otel, motel, tatil köyü, restoran v.b. turistik işletmelerin temsilcilerinin, bir çatı altında toplandığı bir örgüt olmayı amaçladı. Bir araya gelerek bulundukları illerin turistik gelişimini ve dolayısıyla ülke turizminin gelişmesine katkıda bulunmak, en önemli hedef olarak benimsendi.
 
ÇUKTOB; Ülke turizminin gelişmesi hedefine, üyeleri arasında kurduğu iletişimle, sorunlara eğilerek, otelcilik yönünde çağdaş normlarda bilinçlenmeyi sağlayarak, üyelerin pazarlarının gelişimine katkı koyarak, ulaşmayı amaçlamıştır.
 
ÇUKTOB; Kurumsal niteliği ile kendi bulunduğu bölgesinde ve ulusal bazda, hedeflerini ve amaçlarını, etkin bir tanıtım ve pazarlama stratejileriyle takip ederek uygulayan bir dernek olmayı amaçlayarak kurulmuştur.
 
Bölgesel Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği olarak, üyelerimizin sorunları ve çözümleri konusunda, turistik tesislerimizin turizm gereklerine uygun gelişimini sağlamak adına bilimsel ve pratik çalışmalar yapmak görevlerimiz arasındadır. Turizmle ilgili konularda ve üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda, tüm kurum ve kuruluşlarda ve kişilerle irtibatta koordinasyonu sağlamak, üyelerimizi sektör içinde ve dışında temsil etmek, ÇUKTOB olarak amacımız ve görevimizdir.  

Derneğimiz, üyeleri ile yakın bir ilişkide bulunmakta ve kamu tarafından konaklama sektörünü ilgilendiren mevzuat konusunda genelgeler yayınlayarak, üyelerini bilgilendirmektedir. Birliğimiz, turizm sektörünün en önemli kolu olan konaklama bölümünü, anayasal bir kuruluşta toplayacak olan “Türkiye Turistik Otelciler Birliği” kanun taslağının hazırlanmasında öncülük yapmış ve bu konuda çalışmalara devam etmektedir.

ÇUKTOB, Türkiye’deki 12 Bölgesel derneği tek çatı altında toplayan ve Turizmin ülke çapında gelişmesi için çaba gösteren TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu)’na bağlı olup, aynı zamanda TÜROFED üyesidir.