TÜROFED Hakkında

 

TÜROFED HAKKINDA

Türofed; Ülkemizde konaklama ve yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren Otel, Motel, Tatil Köyü, Butik Otel, Özel Belgeli Tesis, Günübirlik Tesis, Gastronomi Tesisi, Restoran, Bar, Cafe v.b. turistik tesisleri bir çatı altında toplayan 15 ayrı bölgede kurulmuş derneklerin bağlı olduğu turizmin en önemli çatı örgütlerinden birisidir.

Türkiye’nin coğrafi dağılımı doğrultusunda Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz gibi bölgelerinde bir araya gelen turizmcilerin bütünleşerek oluşturduğu Türkiye turizmini kucaklayan bir sivil toplum kuruluşudur.

TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu),  30 Haziran 2005 yılında o günkü sayılarla bir milyon kişiyi aşkın istihdam gücüyle Türkiye’nin konaklama sektöründeki en büyük şemsiye örgütü olarak; Akdeniz Turistik Otelciler ve işletmeciler Birliği (AKTOB), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Anadolu Turizm işletmecileri Derneği (ATİD), Batı Karadeniz Otelciler Derneği (BAKTOD), Bodrum Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER), Çukurova Turistik Otelciler Birliği (ÇUKTOB), Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GÜMTOB) ve Kapadokya Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) den oluşan sekiz bölge derneğinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

2005’de bin 547 olan TÜROFED üyesi derneklerin üye sayısı, 2020’de iki binden fazla üyeye sahip bulunmaktadır. Böylelikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli tesislerin büyük bir yüzdesi TÜROFED üyesidir.

TÜROFED’ in çatısı altında bugün itibarıyla 15 bölge derneği yer almaktadır. TÜROFED’e bağlı Akdeniz Turistik Otelciler Ve işletmeciler Birliği (AKTOB), , Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD),  Anadolu Turizm işletmecileri Derneği (ATİD),  Batı Karadeniz Otelciler Derneği (BAKTOD), Bodrum Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER),  Çukurova Turistik Otelciler Birliği (ÇUKTOB),  Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD), Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK ),  Fethiye Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (FETOB), Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD), Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB ), Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GÜMTOB),  Kapadokya Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD),  Karadeniz Otelciler Derneği (KATİD) , Kuşadası Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KODER)  yer almaktadır.

Bölgelerimizdeki turistik işletmelerin temsilcileri olan bölge derneklerimize üye işletmelerin sorunlara eğilerek, konaklama, yeme-içme ve gastronomi yönünde çağdaş normlarda bilinçlenmeyi sağlamak, bölgelerin pazarlarının gelişimine katkı koymak, bölgelerin turistik gelişimini ve dolayısıyla ülke turizminin gelişmesine katkıda bulunmak, ulusal bazda, hedeflerini ve amaçlarını etkin bir stratejiyle takip ederek üyelerinin sorunlarına çözüm üretecek katkıları koymaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Geliştirme Ajansı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Turizm Yatırımcıları Derneği gibi turizmin diğer paydaşlarıyla işbirliği yaparak ülkemiz turizmi ve gastronomisinin geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla yurt içi ve yurt dışı fuar, workshop, sergi v.b. etkinliklere katılmak, gerekirse festivaller, karnavallar, fuarlar ve yarışmalar düzenlemek veya yapılan etkinliklere destek vermek, yurt içi ve yurt dışından ünlü turizm yazarlarını ve seyahat acentelerinin temsilcilerini davet etmek, bölgemiz işletmelerinde çalışanların eğitilmesi için kurslar düzenlemek gibi amaçları da olan bir federasyondur.