ADANA
VE FIRSATLARI

Adana, farklı alanlarda uzmanlaşmış nitelikli personeli ile endüstriyel makine, gıda ve içecek, kimya ve turizm sektörlerinde yatırımcılar için fırsatlar sunar.

Adana'da İş Kurmak

Onlarca fırsatı değerlendirmek için 'Adana'da İş Kurmak' rehberini takip edebilirsiniz.

Türkiye’de yabancı yatırımcılara yönelik uygulamalar eşit muamele ilkelerine dayandığından yerli yatırımcılar için geçerli olan hak ve sorumluluklar yabancı yatırımcılar için de geçerlidir. Kurulan bir yabancı şirketin sermayesinde ya da yönetiminde Türk payı olması zorunluluğunu getiren herhangi bir kural bulunmamaktadır.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. Türk kurumlar vergisi mevzuatı anlaşılır, objektif ve uluslararası standartlara uygun hükümler ile düzenlenmiştir. Türk vergi mevzuatı üç ana başlık altında toplanabilir. 1. Gelir Vergileri, 2. Gider Üzerinden Alınan Vergiler, 3. Varlık Vergileri

Türkiye’de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye’den veya yurt dışından yapılabilir. Yurt dışından yapılacak başvurularda yabancıların, çalışma izni için vatandaşı oldukları ya da daimi olarak ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi, atama yazısı veya şirket ortaklığını gösteren belgenin ibrazı ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Türkiye’deki işverenin, temsilciliklere yapılan başvuru tarihini takip eden on işgünü içerisinde, elektronik başvuruyu yapması ve gerekli bilgi ve belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şahsen veya posta ile ulaştırması zorunludur.

Türkiye’nin yatırım mevzuatı, uluslararası standartlara uygunluğu ve sadeliğinin yanında tüm yatırımcılara eşit muamele sunar. Yatırım mevzuatının temelini; 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği, çok taraflı ve ikili anlaşmalar ile sektörel bazda yatırımların teşvikini düzenleyen muhtelif kanunlar ve ilgili alt düzenlemeler oluşturur.

LOGOYU BÜYÜTENLER

BAŞARI HİKAYELERİ

Bir sorunuz mu var?

Adana ve finansal destek hakkında tüm sorularınızı bizlere sorabilirsiniz. Destek ekibimiz en kısa sürede sizinle iletişime geçecektir.

İLETİŞİM