Objektif Testler Uygulayıcılığı

*Catell 2-A: 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.
*Catell 3-A: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.
*Gessel Testi: 2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin
değerlendirildiği bir gelişim testidir.
*Good Enough: Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, bir
çeşit özel zeka testidir.
*Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi: 2-11 yaş arası çocukların alıcı dil
yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim
kelime eşleştirme testidir.
*Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki
çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir
okul olgunluk Testidir.
*Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi: Çocukların görsel algılarını
değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki
çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir
okul olgunluk testidir.
*Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin
dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit
edilebildiği dikkat ve algı testidir.
*Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaş çocukların gelişimini
değerlendiren, gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap
verebilen bir gelişim testidir.
*Porteus Labirent Testi: Çocuk ve yetişkinlere uygulanan, kullanımı yaygın
bir zeka testidir.
*Bender Gestalt: Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için
gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği,
regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle
regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği,
afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).